wtorek, maj 26, 2020

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Rejony i dyżury pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zakopanem

 

 

Asystenci rodziny: Pani Agnieszka Filar i Pani Barbara Kozicka

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 9.00 - 14.00

 

Pani Dorota Kawalec – pokój nr 3 

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Aleja 3 Maja
Bachledy Klimka
Droga do Bristolu
Droga na Szymaszkową
Goszczyńskiego
Kasprowicza
Sienkiewicza
Stroma
Szymona Zaryckiego

Pan Krzysztof Kołodziej – pokój nr 3

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 - 15.00
Środa 8.00- 10.00

Piątek 12.00 – 14.00

Ulice:

Bilinówka
Brzozowa
Choćkowskie
Droga Stanisława Zubka
Gubałówka
Łosiówki
Na Gubałówkę
Szkolna

Pani Anna Bodziony – pokój nr 2

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Bulwary Słowackiego
Cichej Wody
Droga do Rojów
Droga na Wierch
Gen. Andrzeja Galicy
Ks. Kaszelewskiego
Kościeliska
Kościelna
Ks. Józefa Stolarczyka
Orkana
Polna
Stary Młyn
Szymoszkowa
Tetmajera
Walkosze

Walowa Góra
Wojdyły

Za Strugiem

Zastępca Dyrektora, starszy pracownik socjalny Pani Urszula Chowaniec – Bombac  – pokój nr 4

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Droga na Bystre
Hrube Niżne
Hrube Wyżne
Kamockiego
Ogrodowa
Plac Niepodległości
Pod Lipkami
Staszica
Szymanowskiego
Zwierzyniecka

Pani Bogumiła Gawlik – pokój nr 5

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Asnyka
Balzera
Broniewskiego
Brzeziny
Cyrhla
Jaszczurówka
Jaszczurówka Bory
Małaszyńskiego
Oberconiówka
Sobczakówka
Spyrkówka
Wyskówki
Zwijacze

Pani Helena Mitana – pokój nr 5

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Gen. Boruty Spiechowicza
Huty
Janosówka
Kasprusie
Klusie
Kurierów Tatrzańskich
Mrowce
Osiedle Kasprusie
Osiedle Pardałówka
Pardałówka
Paryskich
Piszczory
Podhalańska
Rybkówka
Salwatoriańska
Stachonie
Stara Pardałówka
Topory

Pani Dorota Michałczak – pokój nr 6

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Bachledy
Ciągłówka
Droga do Wantuli
Jana Pawła II
Kościuszki
Kotelnica
Łukaszówki
Nowotarska
Tatary
Ustup

Pan Krzysztof Rymarczyk – pokój nr 6

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 13.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Bachledzki Wierch
Chramcówki
Gładkie
Osiedle Szymony
Spadowiec
Szpitalna
ul. Szymony

Pracownicy socjalni - pokoje nr od 2 do 7, 10 i 12

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

B. Czecha
Bogówka
Chałubińskiego
Droga do Olczy
Kuźnice
Małe Żywczańskie
Pocztowców
Pola
Przewodników Tatrzańskich
Sabały
Tuwima
Wierchowa
Zamoyskiego

Pani Angelika Augustowska – pokój nr 7

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00 – 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Piłsudskiego
Chłabówka
Słoneczna
Makuszyńskiego
Żeromskiego
Droga Do Samków
Droga do Daniela
Struga
Smrekowa

Pani Elżbieta Ratajczak – pokój nr 10

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Antałówka
Do Tadziaków
Droga do Białego
Droga na Antałówkę
Droga na Koziniec
Galicówka
Gawlaki
Grunwaldzka
Karłowicza
Kraszewskiego
Ks. Wł Curzydły
Marusarzówny
Modrzejewskiej
Na Wilcznik
Ornak
Partyzantów
Piaseckiego
Pod Skocznią
Witkiewicza
Za Cieszynianką
Zająca
Zoniówka
Regle

Pani Małgorzata Jędrzejowska – pokój nr 10

Godziny dyżurów:

Wtorek 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 11.00 – 12.00

Ulice:

Antałówka na Wierch
Chyców Potok
Gimnazjalna
Guty
Harenda
Krupówki
Weteranów Wojny

Pani Ewa Bromilska - Zawiła – pokój nr 12

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Brzozowskiego
Droga Brata Alberta
Krzepówki
Krzeptówki Boczne
Mraźnica
osiedle Krzeptówki
Przewodnika J. Krzeptowskiego
Skibówki
Droga do Walczaków
Droga na Buńdówki
Ubocz
Wojciecha Brzegi
Zaruskiego
Krzeptówki Potok
osiedle Krzeptówki Potok
Jagiellońska

Pani Dorota Młynarczyk – pokój nr 12

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Bogdańskiego
Kamieniec
Króle
Stary Kamieniec
Strążyska
Zborowskiego

ASYSTENT RODZINY

W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2013, poz. 182). Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697), do których należy m. im.:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych lub problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 12. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.
Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach (z wyłączeniem świadczeniodawców). Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 • załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • pomoc rodzinie: w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, w uzyskaniu wsparcia psychologicznego czy pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

INFORMACJE

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. obywatelom państwa Polskiego, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, na podstawie zgody na pobyt tolerowany w formie: schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin

 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Praca socjalna:

Profesjonalna działalność polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom bądź społecznościom we wzbogaceniu lub odbudowaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.   

Świadczenia z pomocy społecznej: 

a) świadczenia pieniężne: 

 b) świadczenia niepieniężne:

 1. w ośrodkach wsparcia;
 2. w rodzinnych domach pomocy;

  Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 (zmiana od 1 października 2018);
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 (zmiana od 1 października 2018);

W ramach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych.

Obowiązujące akty prawne:

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

JAK UZYSKAĆ POMOC

W celu uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej lub w formie poradnictwa:

Konieczne jest nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym (osobiście bądź poprzez kontakt telefoniczny lub drogą pocztową).

O uzyskanie pomocy może starać się:

 • osoba zainteresowana;
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej;
 • inna osoba, za uprzednim wyrażeniem zgody przez osobę zainteresowaną.

Procedura pomocowa rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Decyzje administracyjne przyznające świadczenie wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Wywiad realizowany jest w miejscu zamieszkania osoby bądź rodziny ubiegającej się o pomoc (brak zgody na przeprowadzenie wywiadu w domu zainteresowanego stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej).

Wywiad środowiskowy (aktualizacja wywiadu) ma na celu ustalenie sytuacji: osobistej, rodzinnej, majątkowej lub dochodowej osób ubiegających się o pomoc. Pracownik socjalny w terminie do 14 dni od daty wszczęcia postępowania przeprowadza wywiad środowiskowy.

Klienci występujący o pomoc zobowiązani są do zgromadzenia wymaganych dokumentów, które stanowić będą podstawę ustalenia ich sytuacji rodzinnej, materialnej i stanu zdrowia. 

 

testowy

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zakopanem.

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. WNIOSEK DO POBRANIA

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information