czwartek, grudzień 13, 2018

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ASYSTENT RODZINY

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2013, poz. 182). Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;\
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust 1;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

testowy

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zakopanem.

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących

Czytaj więcej...

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Rejony i dyżury pracowników socjalnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zakopanem

 

Pani Anna Gąsienica – Mracielnik – pokój nr 3 

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Aleja 3 Maja
Bachledy Klimka
Droga do Bristolu
Droga na Szymaszkową
Goszczyńskiego
Kasprowicza
Sienkiewicza
Stroma
Szymona Zaryckiego

Pani Angelika Augustowska - pokój nr 3

Ulice:

B. Czecha
Bogówka
Chałubińskiego
Choćkowskie
Droga do Olczy
Kuźnice
Małe Żywczańskie
Pocztowców
Pola
Przewodników Tatrzańskich
Sabały
Tuwima
Wierchowa
Zamoyskiego

Pani Anna Bodziony – pokój nr 4

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Bulwary Słowackiego
Cichej Wody
Droga do Rojów
Droga na Wierch
Gen. Andrzeja Galicy
Ks. Kaszelewskiego
Kościeliska
Kościelna
Ks. Józefa Stolarczyka
Orkana
Polna
Stary Młyn
Szymoszkowa
Tetmajera
Walkosze

Walowa Góra
Wojdyły

Za Strugiem

p.o. Zastępcy Dyrektora, starszy pracownik socjalny Pani Urszula Chowaniec – Bombac  – pokój nr 4

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Hrube Niżne
Hrube Wyżne
Kamockiego
Ogrodowa
Plac Niepodległości
Pod Lipkami
Staszica
Szymanowskiego
Zwierzyniecka

Pani Bogumiła Gawlik – pokój nr 5

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Asnyka
Balzera
Broniewskiego
Brzeziny
Cyrhla
Jaszczurówka
Jaszczurówka Bory
Małaszyńskiego
Oberconiówka
Sobczakówka
Spyrkówka
Wyskówki
Zwijacze

Pani Helena Mitana – pokój nr 5

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Gen. Boruty Spiechowicza
Huty
Janosówka
Kasprusie
Klusie
Kurierów Tatrzańskich
Mrowce
Osiedle Kasprusie
Osiedle Pardałówka
Pardałówka
Paryskich
Piszczory
Podhalańska
Rybkówka
Salwatoriańska
Stachonie
Stara Pardałówka
Topory

Pani Dorota Michałczak – pokój nr 6

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Bachledy
Ciągłówka
Droga do Wantuli
Jana Pawła II
Kościuszki
Kotelnica
Łukaszówki
Nowotarska
Tatary
Ustup

Pan Krzysztof Rymarczyk – pokój nr 6

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 13.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Bachledzki Wierch
Chramcówki
Gładkie
Osiedle Szymony
Spadowiec
Szpitalna
ul. Szymony

Pani Agnieszka Bachul – pokój nr 7

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Piłsudskiego
Chłabówka
Słoneczna
Makuszyńskiego
Żeromskiego
Droga Do Samków
Droga do Daniela
Struga
Smrekowa

Pani Anna Bieniek – pokój nr 10

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Antałówka
Do Tadziaków
Droga do Białego
Droga na Antałówkę
Droga na Koziniec
Galicówka
Gawlaki
Grunwaldzka
Karłowicza
Kraszewskiego
Ks. Wł Curzydły
Marusarzówny
Modrzejewskiej
Na Wilcznik
Ornak
Partyzantów
Piaseckiego
Pod Skocznią
Witkiewicza
Za Cieszynianką
Zająca
Zoniówka

Pani Małgorzata Jędrzejowska i Pan Krzysztof Kołodziej – pokój nr 10

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Antałówka na Wierch
Bilinówka
Brzozowa
Chyców Potok
Droga Stanisława Zubka
Gimnazjalna
Gubałówka
Guty
Harenda
Krupówki
Łosiówki
Na Gubałówkę
Szkolna
Weteranów Wojny

Pani Ewa Bromilska - Zawiła – pokój nr 12

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:

Brzozowskiego
Droga Brata Alberta
Krzepówki
Krzeptówki Boczne
Mraźnica
osiedle Krzeptówki
Przewodnika J. Krzeptowskiego
Skibówki
Droga do Walczaków
Droga na Buńdówki
Ubocz
Wojciecha Brzegi
Zaruskiego
Krzeptówki Potok
osiedle Krzeptówki Potok
Jagiellońska

Pani Dorota Młynarczyk – pokój nr 12

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:

Bogdańskiego
Kamieniec
Króle
Stary Kamieniec
Strążyska
Zborowskiego

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o udzielenie pomocy oraz oświadczenie można pobrać z załącznika poniżej, dostępny w dwóch formatach:

 • format PDF (do otwarcia niezbędny Adobe Reader)
 • format DOC (do otwarcia niezbędny Microsoft Office)
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf 122 kB
Pobierz plik (wniosek.doc)wniosek.doc 22 kB
Pobierz plik (Oświadczenie.doc)Oświadczenie 35 kB
Pobierz plik (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie 115 kB

JAK UZYSKAĆ POMOC

W celu uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej lub w formie poradnictwa:

Konieczne jest nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym (osobiście bądź poprzez kontakt telefoniczny lub drogą pocztową).

O uzyskanie pomocy może starać się:

 • osoba zainteresowana;
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej;
 • inna osoba, za uprzednim wyrażeniem zgody przez osobę zainteresowaną.

Procedura pomocowa rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Decyzje administracyjne przyznające świadczenie wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Wywiad realizowany jest w miejscu zamieszkania osoby bądź rodziny ubiegającej się o pomoc (brak zgody na przeprowadzenie wywiadu w domu zainteresowanego stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej).

Wywiad środowiskowy (aktualizacja wywiadu) ma na celu ustalenie sytuacji: osobistej, rodzinnej, majątkowej lub dochodowej osób ubiegających się o pomoc. Pracownik socjalny w terminie do 14 dni od daty wszczęcia postępowania przeprowadza wywiad środowiskowy.

Klienci występujący o pomoc zobowiązani są do zgromadzenia wymaganych dokumentów, które stanowić będą podstawę ustalenia ich sytuacji rodzinnej, materialnej i stanu zdrowia. 

 

Więcej artykułów…

 1. INFORMACJE

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information