czwartek, grudzień 13, 2018

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ALKOHOL A PRZEMOC

Alkohol a przemoc:

Powszechnie panuje przekonanie, że stosowanie przemocy wobec członków rodziny spowodowane jest alkoholem.

Jeżeli kobiety przyznają, że partner bije je lub dzieci zarówno po trzeźwemu jak i będąc pod wpływem alkoholu, za przyczynę agresji i tak uznają nadużywanie alkoholu.

Wśród nich panuje także pewność że przemoc się zakończy kiedy partner przestanie pić.

Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym jest ponad dwukrotnie większe aniżeli w pozostałych.

Relację pomiędzy nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy próbuje się wyjaśnić na wiele sposobów:

 • Bezpośredni efekt alkoholu – przyjęto, że alkohol może pobudzać agresję bądź przemoc poprzez zakłócenie pracy mózgu, który w sytuacji normalnej powstrzymuje zachowania impulsywne.

Alkohol może także prowadzić do niewłaściwej oceny sygnałów społecznych, co w efekcie prowadzi do nadmiernej reakcji na postrzegane zagrożenie.

 • Oczekiwania społeczne i kulturowe –panuje przekonanie, że spożycie alkoholu może mieć wpływ na występowanie przemocy gdyż ludzie po prostu spodziewają się takowych zachowań.
 • Odwaga butelkowa – kiedy nadmierna konsumpcja jest aktem celowym, który służy przesunięciu odpowiedzialności za stosowanie przemocy na alkohol. Zachowania tego typu mają miejsce kiedy osoba stosująca przemoc planując dokonanie np. pobicie najpierw pije. Później próbując uniknąć odpowiedzialności, poprzez twierdzenie że nie pamięta co robił będąc pod wpływem.
 • Mechanizm dziedziczenia społecznych zachowań i agresywnych wzorców picia.

Kiedy osoba stosująca przemoc może pamiętać, jak w dzieciństwie była bita przez rodziców, będących pod wpływem alkoholu.

Skojarzenie tego typu może prowadzić do wytworzenia się przekonania, że alkohol powoduje przemoc.

Należy pamiętać, że nie można stwierdzić jednoznacznie istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy piciem alkoholu, alkoholizmem a przemocą.

Ale można traktować ten czynnik jako ryzyko pojawienia się przemocy w rodzinie*.

 

*Materiał pochodzi z książki "Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie" pani Izabeli Kałki

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA DLA KOBIET

1. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

800 120 148 Czynny całą dobę, połączenie bezpłatne

2. Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

85 732 22 22 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00

3. Niebieska Linia (w przypadku występowania przemocy w rodzinie)

801 120 002 Czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00 Niedziela od 10.00 – 16.00 Całe połączenie płatne 35 gr. 

4. Niebieska Linia (w przypadku występowania przemocy w rodzinie)

22 666 00 60 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 22.00 Połączenie płatne

5. Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna

22 425 98 48 Opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego od poniedziałku do piątku 17.00 – 20.00 Sobota 15.00 – 17.00

6. Ruch Pomocy Rodzinie

22 621 03 67 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 17.00

7. Dla Kobiet – telefon wsparcia Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

22 635 93 92 Czynny od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00

8. Dla Kobiet w Ciąży

22 624 20 68, 602 285 444 Czynny od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00

9. STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

22 621 35 37 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 15.00

Kim są osoby stosujące przemoc?

Kim są osoby stosujące przemoc?

 • Najczęściej stosują przemoc osoby które same jej doświadczały w dzieciństwie. Istnieje jednak grupa osób stosujących przemoc, które nigdy nie doznały przemocy ani też nie były jej świadkami, a mimo to krzywdzą swoich bliskich. 
 • Osoby posiadające przekonania, że konflikty rozwiązuje się  wyłącznie przy użyciu siły, a że często są silniejsze fizycznie narzucają swoje poglądy innym. Uważają że strach to skuteczny sposób na zapewnienie szacunku, bo same uczyły się tego wcześniej. Przywiązują uwagę do stereotypów odnośnie istnienia „prawdziwych kobiet i prawdziwych mężczyzn”. Wielu sprawców przemocy twierdzi, że władza, dominacja, agresja i kontrola czy w końcu przemoc wpisane są w funkcjonowanie mężczyzny. Uważają, że żona/ mąż i dzieci należą do nich.
 • Osoby stosujące przemoc nie potrafiące panować nad złością i gniewem, tracąc tym samym kontrolę nad sobą.  Bez użycia przymusu i przemocy nie potrafią wpływać na inne osoby. Nie potrafią posługiwać się swoimi uczuciami w kontaktach z innymi ludźmi. Stosują szereg zabiegów manipulacyjnych, mających usprawiedliwiać ich zachowanie – bagatelizują problem przemocy, próbują zrzucić odpowiedzialność za swoje zachowanie na inne osoby, twierdząc że ofiary zasługują na karę.

 

Osoba oskarżona o stosowanie przemocy uważa że to pomówienie i jest zaskoczona zaistniałym faktem. Czuje się atakowana. Twierdzi, że krzywdzona przez nią osoba przesadza i sama jest sobie winna prowokując i nie wypełniając rozkazów. Usprawiedliwia swoje zachowanie zrzucając odpowiedzialność na osobę pokrzywdzoną.

 

Czynniki zwiększając ryzyko wystąpienia przemocy:

 • nadużywanie alkoholu,
 • trudna sytuacja finansowa,
 • kłopoty w pracy,
 • bezrobocie,
 • pogorszenie się relacji pomiędzy partnerami,
 • używanie innych niż alkohol środków psychoaktywnych (narkotyki i leki).

Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie

I. Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać. Przemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych.

II. Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego – przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy sytuacji materialnej.

III. Przemoc ma miejsce wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary – przemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, lecz także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

IV. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy że na to zasłużył – nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to, co zrobił czy powiedział.

V. Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych – przemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo.

VI. Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.

VII. To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy – przemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy, przemoc się powtarza.

VIII. Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy – przemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary rzeczywiście cierpią, a to że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy.

IX. Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często, jednak bynajmniej nie zawsze.

X. Gwałt w małżeństwie nie istnieje – w rozumieniu prawa gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp (art. 197 k.k); i nie ma takiego przepisu, że nie dotyczy to bliskich napastnika.

XI. Osoby stosujące przemoc wobec bliskich są chore psychicznie – nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobami psychicznymi; przemoc to demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.     

Gdzie szukać pomocy

POLICJA

Jeśli masz możliwość zawiadom policję tel. 997 – połączenie bezpłatne, lub z telefonu komórkowego 112. Do obowiązku policji należy podjęcie odpowiednich kroków aby osoba doświadczająca przemocy czuła się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja policji polega na zatrzymaniu sprawcy, jeżeli stwarza on zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę. Od Policji również możesz otrzymać adresy instytucji, pomagającym osobom doświadczającym przemocy domowej.

 

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem – tel. 0 18 20 23 400

 

PROKURATURA

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją mają obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze celem sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu, zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy, w uzasadnionych przypadkach zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

 

Sąd rejonowy w Zakopanem – tel. 0 18 20 68 611, tel. 0 18 20 68 528, tel. 0 18 20 68 411

 

POMOC SPOŁECZNA

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Pomoc społeczna działa również w przypadkach występowania, tj.: ubóstwu, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich, bądź z niej wynikać. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem – tel. 0 18 20 147 33

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 0 18 20 147 33 wew. 59

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • Przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy).
 • Wezwać osobę stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich.
 • W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego.
 • Wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem –
tel. 0 18 20 62 365

 

SŁUŻBA ZDROWIA

 

W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja wydana przez lekarza sądowego jest płatna. Obdukcję oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza /rodzinnego, internistę, z pogotowia – zaświadczenie jest bezpłatne/ możesz przedstawić w sądzie lub prokuraturze jako dowód w sprawie. 

 

TELEFONY INFORMACYJNO – INTERWENCYJNE ORAZ ZAUFANIA I WSPARCIA

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 0 22 668 70 00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 0 801 120 002

Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

 

w ZAKOPANEM

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 0 18 20 64 454

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – tel. 0 18 20 12 449

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. 0 18 20 00 462

Poradnia dla osób uzależnionych – tel. 0 18 20 17 200

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin – tel. 0 18 20 62 365

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – tel. 0 18 20 63 973

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information