środa, styczeń 27, 2021

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB I RODZIN UWIKŁANYCH W PRZEMOC DOMOWĄ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową. Punkt mieści się w siedzibie Ośrodka, przy ul. Jagiellońskiej 7 (piętro I).

Mieszkańcy miasta Zakopane, mogą uzyskać pomoc i wsparcie oraz skorzystać z bezpłatnych porad. Konsultacje mają na celu udzielenie kompleksowej pomocy dla osób, doświadczających, stosujących przemoc (w tym: świadkowie przemocy) oraz pomoc w zakresie wszelkich zgłoszonych przez klientów problemów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców miasta Zakopane do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową w dniach:

Środa 12.00 - 16.00
Piątek: 12.00 - 16.00

Masz wiele możliwości aby zapisać się na konsultacje:

- możesz zapisać się osobiście w siedzibie Punktu,
- zgłosić chęć skorzystania z porad pracownikowi socjalnemu,
- zapisać się bezpośrednio pod numerem telefonu 0 18 20 147 33


Przemoc w rodzinie (zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) to: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 207 §1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że w takich sprawach policja oraz prokuratura prowadzą postępowanie bez względu na to czy osoba poszkodowana, sąsiedzi, kurator czy pracownik socjalny zgłosi przestępstwo.


Przemoc w rodzinie może przybierać wiele form:

 • Przemoc psychiczna – m.in.: wyśmiewanie religii, poglądów, pochodzenia, odmowa szacunku i uczuć, narzucanie poglądów, krytyka, kontrolowanie kontaktów z bliskimi, ograniczanie pożywienia i snu, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, wyzywanie, zawstydzanie, upokarzanie czy stosowanie gróźb.
 • Przemoc seksualna – m.in.: wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych pożycia seksualnego (gwałt w małżeństwie):  wymuszanie seksu wraz z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, demonstrowanie zazdrości, zmuszanie do oglądania pornografii.   
 • Przemoc fizyczna – m.in.: odpychanie, obezwładnianie, popychanie, policzkowanie, duszenie, szczypanie, kopanie, bicie lub rzucanie w kogoś przedmiotami, bicie pięścią lub otwartą ręką, polewanie substancjami żrącymi, parzenie, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, użycie broni itp.
 • Przemoc ekonomiczna – m.in. zachowania utrudniające podjęcie zatrudnienia, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, nieponoszenie kosztów utrzymania mieszkania.
 • Zaniedbanie – min. niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych zarówno w przypadku dziecka, rodziców jak i innej osoby najbliższej – zależnej (zarówno z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy też wieku): brak zainteresowania i uwagi ze strony opiekunów, brak zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, nasilenie choroby spowodowane np. niepodawaniem lekarstw, brudna lub zniszczona odzież, niedostosowana do pogody i pory roku a także niska waga i niedożywienie u osoby zaniedbywanej.

Osoby które doświadczają przemocy przechodzą przez trzy powtarzające się cykle/ fazy:

 • Faza narastającego napięcia: osoba stosująca przemoc jest ciągle poirytowana, poniża i prowokuje kłótnie, nie panując nad swoim gniewem. Pojawiają się dolegliwości fizyczne np. bóle głowy, żołądka, utrata apetytu czy bezsenność, apatia, spadek energii, niepokój czy pobudzenie nerwowe. Znane są przypadki, kiedy to osoba doświadczająca przemocy prowokowała awanturę, aby „mieć to już za sobą”.
 • Faza gwałtownej przemocy: osoba stosująca przemoc wyładowuje się, wpada w szał, staje się gwałtowna. Efektem są m.in. połamane kości, obrażenia wewnętrzne, podbite oko czy nawet śmierć. Po wystąpieniu tej fazy, osoba doświadczająca przemocy jest w stanie szoku, odczuwa przerażenie i wstyd. Pojawiają się uczucia złości i bezsilności.
 • Faza miodowego miesiąca: sprawca żałuje i okazuje skruchę. Składa obietnice poprawy, przekonuje, że taka sytuacje już się nie powtórzy. Okazuje ciepło i miłość, obdarowuje kwiatami i innymi prezentami, rozmawia, dzieli się własnymi przeżyciami, obiecuje poprawę. Para zachowuje się jak świeżo zakochana. Niestety, faza przemija, a cykl rozpoczyna się od początku.

Każdy kolejny wybuch przemocy jest gwałtowniejszy, a z czasem okresy między fazami stają się coraz krótsze.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Informatory, wytyczne, wzory pism

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Ministerstwo Sprawiedliwości

Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ALKOHOL A PRZEMOC

Alkohol a przemoc:

Powszechnie panuje przekonanie, że stosowanie przemocy wobec członków rodziny spowodowane jest alkoholem.

Jeżeli kobiety przyznają, że partner bije je lub dzieci zarówno po trzeźwemu jak i będąc pod wpływem alkoholu, za przyczynę agresji i tak uznają nadużywanie alkoholu.

Wśród nich panuje także pewność że przemoc się zakończy kiedy partner przestanie pić.

Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym jest ponad dwukrotnie większe aniżeli w pozostałych.

Relację pomiędzy nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy próbuje się wyjaśnić na wiele sposobów:

 • Bezpośredni efekt alkoholu – przyjęto, że alkohol może pobudzać agresję bądź przemoc poprzez zakłócenie pracy mózgu, który w sytuacji normalnej powstrzymuje zachowania impulsywne.

Alkohol może także prowadzić do niewłaściwej oceny sygnałów społecznych, co w efekcie prowadzi do nadmiernej reakcji na postrzegane zagrożenie.

 • Oczekiwania społeczne i kulturowe –panuje przekonanie, że spożycie alkoholu może mieć wpływ na występowanie przemocy gdyż ludzie po prostu spodziewają się takowych zachowań.
 • Odwaga butelkowa – kiedy nadmierna konsumpcja jest aktem celowym, który służy przesunięciu odpowiedzialności za stosowanie przemocy na alkohol. Zachowania tego typu mają miejsce kiedy osoba stosująca przemoc planując dokonanie np. pobicie najpierw pije. Później próbując uniknąć odpowiedzialności, poprzez twierdzenie że nie pamięta co robił będąc pod wpływem.
 • Mechanizm dziedziczenia społecznych zachowań i agresywnych wzorców picia.

Kiedy osoba stosująca przemoc może pamiętać, jak w dzieciństwie była bita przez rodziców, będących pod wpływem alkoholu.

Skojarzenie tego typu może prowadzić do wytworzenia się przekonania, że alkohol powoduje przemoc.

Należy pamiętać, że nie można stwierdzić jednoznacznie istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy piciem alkoholu, alkoholizmem a przemocą.

Ale można traktować ten czynnik jako ryzyko pojawienia się przemocy w rodzinie*.

 

*Materiał pochodzi z książki "Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie" pani Izabeli Kałki

Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie

I. Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać. Przemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych.

II. Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego – przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy sytuacji materialnej.

III. Przemoc ma miejsce wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary – przemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, lecz także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

IV. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy że na to zasłużył – nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to, co zrobił czy powiedział.

V. Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych – przemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo.

VI. Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.

VII. To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy – przemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy, przemoc się powtarza.

VIII. Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy – przemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary rzeczywiście cierpią, a to że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy.

IX. Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często, jednak bynajmniej nie zawsze.

X. Gwałt w małżeństwie nie istnieje – w rozumieniu prawa gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp (art. 197 k.k); i nie ma takiego przepisu, że nie dotyczy to bliskich napastnika.

XI. Osoby stosujące przemoc wobec bliskich są chore psychicznie – nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobami psychicznymi; przemoc to demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.     

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA DLA KOBIET

1. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

800 120 148 Czynny całą dobę, połączenie bezpłatne

2. Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

85 732 22 22 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00

3. Niebieska Linia (w przypadku występowania przemocy w rodzinie)

801 120 002 Czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00 Niedziela od 10.00 – 16.00 Całe połączenie płatne 35 gr. 

4. Niebieska Linia (w przypadku występowania przemocy w rodzinie)

22 666 00 60 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 22.00 Połączenie płatne

5. Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna

22 425 98 48 Opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego od poniedziałku do piątku 17.00 – 20.00 Sobota 15.00 – 17.00

6. Ruch Pomocy Rodzinie

22 621 03 67 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 17.00

7. Dla Kobiet – telefon wsparcia Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

22 635 93 92 Czynny od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00

8. Dla Kobiet w Ciąży

22 624 20 68, 602 285 444 Czynny od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00

9. STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

22 621 35 37 Czynny od poniedziałku do piątku 10.00 – 15.00

Kim są osoby stosujące przemoc?

Kim są osoby stosujące przemoc?

 • Najczęściej stosują przemoc osoby które same jej doświadczały w dzieciństwie. Istnieje jednak grupa osób stosujących przemoc, które nigdy nie doznały przemocy ani też nie były jej świadkami, a mimo to krzywdzą swoich bliskich. 
 • Osoby posiadające przekonania, że konflikty rozwiązuje się  wyłącznie przy użyciu siły, a że często są silniejsze fizycznie narzucają swoje poglądy innym. Uważają że strach to skuteczny sposób na zapewnienie szacunku, bo same uczyły się tego wcześniej. Przywiązują uwagę do stereotypów odnośnie istnienia „prawdziwych kobiet i prawdziwych mężczyzn”. Wielu sprawców przemocy twierdzi, że władza, dominacja, agresja i kontrola czy w końcu przemoc wpisane są w funkcjonowanie mężczyzny. Uważają, że żona/ mąż i dzieci należą do nich.
 • Osoby stosujące przemoc nie potrafiące panować nad złością i gniewem, tracąc tym samym kontrolę nad sobą.  Bez użycia przymusu i przemocy nie potrafią wpływać na inne osoby. Nie potrafią posługiwać się swoimi uczuciami w kontaktach z innymi ludźmi. Stosują szereg zabiegów manipulacyjnych, mających usprawiedliwiać ich zachowanie – bagatelizują problem przemocy, próbują zrzucić odpowiedzialność za swoje zachowanie na inne osoby, twierdząc że ofiary zasługują na karę.

 

Osoba oskarżona o stosowanie przemocy uważa że to pomówienie i jest zaskoczona zaistniałym faktem. Czuje się atakowana. Twierdzi, że krzywdzona przez nią osoba przesadza i sama jest sobie winna prowokując i nie wypełniając rozkazów. Usprawiedliwia swoje zachowanie zrzucając odpowiedzialność na osobę pokrzywdzoną.

 

Czynniki zwiększając ryzyko wystąpienia przemocy:

 • nadużywanie alkoholu,
 • trudna sytuacja finansowa,
 • kłopoty w pracy,
 • bezrobocie,
 • pogorszenie się relacji pomiędzy partnerami,
 • używanie innych niż alkohol środków psychoaktywnych (narkotyki i leki).

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information